بازاریابی خارجی محصولات فرش سجاده ای و فرش

07 فروردین 1397

شفاف سازی بازاریابی خارجی محصولات فرش سجاده ای و فرش شاید مهم ترین وظیفه شرکت های مدیریت صادرات فرش سجاده و فرش را شفاف سازی محیط بازار خارجی برای محصولات فرش سجاده ای و فرش با مزیت های صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط دانست. این وظیفه عمدتا با تحلیل آمارهای محصولات فرش سجاده و فرش در کشورهای هدف و توان سنجی رقبا در کشورهای هدف صورت می گیرد و درجه اطمینان شرکت های صادراتی را برای تصمیم گیری در امر صادرات افزایش می دهد.

بازاریابی خارجی محصولات فرش سجاده ای و فرش

شفاف سازی بازاریابی خارجی محصولات فرش سجاده ای و فرش

شاید مهم ترین وظیفه شرکت های مدیریت صادرات فرش سجاده و فرش را شفاف سازی محیط  بازار خارجی برای محصولات فرش سجاده ای و فرشبا مزیت های صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط دانست. این وظیفه عمدتا با تحلیل آمارهای محصولات فرش سجاده  و فرش در کشورهای هدف و توان سنجی رقبا در کشورهای هدف صورت می گیرد و درجه اطمینان شرکت های صادراتی را برای تصمیم گیری در امر صادرات افزایش می دهد. نقش این شرکت ها با رویکرد توسعه صادراتی فعلی دولت تدبیر و امید, با وضعیت رکودی حاکم بر بازار با حجم گسترده ای از صنایع کوچک و متوسط(نزدیک به ۸۳ هزار واحد صنعتی با سهم ۴۱ درصدی از اشتغال بخش صنعت) که بخش عمده یی از آنها با زیر ظرفیت متوسط در حال فعالیت هستند, بیش از پیش ضروری است, چرا که معمولا این صنایع با مشکلات عدیده یی در بخش نقدینگی, تامین مواد اولیه و فروش دست به گریبانند که تنها راه گریز از وضعیت فعلی آنها ورود به بازارهای جهانی جهت عرضه و صادرات محصولات فرش سجاده و فرش مازاد است.

از سوی دیگر, صادرات, یک فرآیند تخصصی و پر هزینه است که گاه از عهده این شرکت ها خارج است, بنابراین شرکت های مدیریت صادرات می توانند با ارائه مشاوره و مطالعات بازار فرش سجاده ای و فرش, حضور در نمایشگاه های خارجی و رایزنی های حرفه یی و تقبل صادرات ریسک حضور آنها در تجارت خارجی را کاهش داده و باعث افزایش توان رقابتی این صنایع در امر صادرات شوند. اگر تاسیس و فعالیت تخصصی چنین شرکت هایی در صنعت فرش و سجاده فرش ماشینی رونق بگیرد شاهد تحول بزرگی در صادرات خواهیم بود. اما موانعی هم در این راه وجود دارد که مهمترین آنها عدم اعتماد متقابل است. همان مسأله ای که موجب شده در سالهای گذشته تولیدکنندگان فرش و فرش سجاده ماشینی حتی حوزه توزیع داخلی فرش و فرش سجاده ای را نیز خود در دست بگیرند و صنف توزیع کننده را به کنار بزنند. اما سؤال اینجاست که واقعا شرکت های تولید کننده تن به چنین همکاری هایی می دهند یا نه؟!

 

مقالات مرتبط:

تولید زیباترین فرش و فرش سجاده ماشینی در ایران

صادرات فرش سجاده کاشان و ورود به بازارهای جهانی

همه چیز در مورد فرش سجاده ای

فرش سجاده ای ارزان