نظافت فرش سجاده و فرش مسجد در ماه رمضان

07 فروردین 1397

نظافت فرش سجاده و فرش مسجد در ماه رمضان همانطور که می دانید مسجد، خانه خدا نامیده می شود. و محل آرامش خلق و نزدیکی بیشتر با خالق یکتاست. نظافت مسجد و سجاده فرش در ماه مبارک رمضان از جمله وظایف نمازگزاران و روزه داران عزیز است.

نظافت فرش سجاده و فرش مسجد در ماه رمضان

نظافت فرش سجاده و فرش مسجد در ماه رمضان

همانطور که می دانید مسجد، خانه خدا نامیده می شود. و محل آرامش خلق و نزدیکی بیشتر با خالق یکتاست.

نظافت مسجد و سجاده فرش در ماه مبارک رمضان از جمله وظایف نمازگزاران و روزه داران عزیز است.در مقاله ای مرتبط ذکر شده چگونه عمر فرش را افزایش دهیم و نحوه از بین بردن لکه و شست وشو ی فرش

همانطوریکه عبادت در مسجد آدابی دارد. حضور در مسجد هم آدابی دارد. بهداشت وضوخانه، بهداشت جوراب، جارو کردن فرش سجاده، بهداشت کفش ها همه از موارد پاکیزگی مسجد است که باید رعایت شود. همانطور که می دانیم نظافت در دین ما بسیار تاکید شده و دارای اجر معنوی است، پاکیزه نگه داشتن مسجد، فرش سجاده ای و سجاده در مسجد نیز دارای اجر و پاداش معنوی بسیاری است که در احادیث روایت شده است.

 

بهداشت فرش سجاده

فرش سجاده  می تواند پرزهای آلرژی زا داشته باشند که تمیز کردن آنها مشکل است. به همین خاطر باید روی فرش سجاده  روزی یکبار و یا بعد از هر مراسم نماز جارو بکشیم و گاهی فرش سجاده را بشوییم. سعی کنیم جا کفشی در ورودی درب مسجد قرار داده شود تا از ورود با کفش رویفرش سجاده ای جلوگیری شود. موارد زیر را حتما رعایت کنیم:

۱- جارو کردن روزانه با استفاده از جارو برقی.

۲- جلوگیری از آلودگی فرش ها به این معنی که از ریختن مواد غذایی روی فرش سجاده جلوگیری شود.

۳- حداقل سالی دو بار فرش سجاده مسجد را بشوییم.

از آنجا که سجاده فرش محل راز و نیاز نمازگزار با معبود خویش است پس رعایت نظافت آن کار بسیار پسندیده ای است.