نمایشگاه های فرش سجاده و فرش ماشینی در ایران

07 فروردین 1397

ضامن حیات نمایشگاه فرش سجاده و فرش ماشینی نمایشگاه فرش ماشینی, فرش سجاده, موکت و کفپوش های تهران اساسا دو گروه مخاطب اصلی دارد. اول غرفه گذاران که همان شرکت های تولیدکننده و تجاری فرش ماشینی, فرش سجاده, موکت, کفپوش و صنایع وابسته آن هستند و دوم بازدیدکنندگان که طیف گسترده ای از تجار و بازرگانان, توزیع کنندگان و خریداران نهایی فرش, فرش سجاده ای و کفپوش هستند.

نمایشگاه های فرش سجاده و فرش ماشینی در ایران

ضامن حیات نمایشگاه فرش سجاده و فرش ماشینی

نمایشگاه فرش ماشینی, فرش سجاده, موکت و کفپوش های تهران اساسا دو گروه مخاطب اصلی دارد. اول غرفه گذاران که همان شرکت های تولیدکننده و تجاری فرش ماشینی, فرش سجاده, موکت, کفپوش و صنایع وابسته آن هستند و دوم بازدیدکنندگان که طیف گسترده ای از تجار و بازرگانان, توزیع کنندگان و خریداران نهایی فرش, فرش سجاده ای و کفپوش هستند.

( مقاله مشکلات فروشندگان فرش و سجاده فرش در رکود )

موفقیت نمایشگاه در گرو برآورده کردن نیازهای این دو گروه می باشد که البته کاری بسیار سخت اما قابل تحقق است. سختی کار از اینجاست که هر دو گروه ذکر شده در بالا اهداف بعضا متفاوتی را از حضور در نمایشگاه دنبال می کنند. برخی از غرفه گذاران تنها به دنبال بازاریابی داخلی محصولات از جمله فرش سجاده ای خود و به دنبال ملاقات توزیع کنندگان مهم و شرکای تجاری داخلی هستند. عده ای با هدف تک فروشی و بازدید مشتریان نهایی, عده ای بدون دغدغه فروش و تنها برای نمایش برند خود و عده ای هم تنها به دنبال بازدیدکنندگان و تجار خارجی و تشنه صادرات هستند.

نکته اساس و مهمی که برگزارکنندگان نمایشگاه فرش ماشینی, فرش سجاده و موکت باید به آن توجه کنند تفاوت ساختاری نمایشگاه فرش ماشینی,فرش سجاده ای با نمایشگاه نساجی است. در بخش نساجی ایران در مقام صادرات گسترده قرار ندارد اما فرش ماشینی و فرش سجاده ایران به طور قابل توجهی نیاز به صادرات دارد. یعنی اولویت اصلی در نمایشگاه فرش ماشینی بازدیدکنندگان و هیات های خریدار خارجی است و این چیزی است که همگان به طور جدی از این نمایشگاه می خواهند. شرکت های فرش ماشینی و فرش سجاده برای توسعه صادرات نیاز به بازارهای خارجی دارند. حضور در نمایشگاه های بین المللی برای شرکت های ایرانی بسیار هزینه بر است. حال اگر بتوانیم در نمایشگاهی مثل نمایشگاه فرش ماشینی وسجاده فرش تهران, بخشی از بازدیدکنندگان حرفه ای و تجار منطقه و حتی جهان که مثلا در نمایشگاه دموتکس حاضر می شوند را شناسایی و به نمایشگاه دعوت کنیم در واقع شرکت های داخلی بویژه شرکت های کوچک و متوسط که کالای صادراتی تولید می کنند را از حضور در نمایشگاه های بین المللی با هزینه های هنگفت بی نیاز کرده ایم. این همان چیزی است که صنعت فرش ماشینی, فرش سجاده ای ما به دنبال آن است و عدم توجه به این موضوع متاسفانه تا به حال تعداد زیادی از شرکت های فرش ماشینی و فرش سجاده ای را از حضور در این رویداد دلزده کرده است.

 

آیا اتحادیه در نمایشگاه فرش و سجاده فرش ماشینی شرکت دارد و برای نمایشگاه چه برنامه ای دارد؟

نمایشگاه تابلوی هر اتحادیه است و لازمه حیات هر اتحادیه حضور و برگزاری نمایشگاه است. البته باید سعی شود که نمایشگاه سجاده فرش و فرش سمت و سوی بین المللی پیدا کند.

کیفیت نمایشگاه در سال های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است و طرح های مشابه و نقشه های کپی از فرش سجاده ای بسیار زیاد شده است. بحث تک فروشی باید جمع شود و نمایشگاه تخصصی باشد نه نمایشگاه عرضه مستقیم.

( مقاله : بازاریابی خارجی محصولات فرش سجاده ای و فرش )